v

Wie wij zijn

 

Lions Renkum - Ostrabeke:

Onze Lions club is officieel in februari 1988 geïnstalleerd en
telt momenteel 24 leden. Elk Lions lid is actief in een van de vele commissies die we hebben, bv. de commissies “nieuwe leden”,
 “heren weekend”, “nieuwjaar”, “handen uit de mouwen”,
“Airborne Music Night”, etc.

 

We vergaderen in de maanden augustus t/m juni 2x per maand: 1x per maand komen we bijeen in de Oude Herbergh in Oosterbeek en 1x per maand bij een van de leden thuis. Ons bestuur bestaat telkens uit 4 personen, nl de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Elk jaar wordt een nieuw bestuur gekozen onze leden, waarbij de vicevoorzitter van enig jaar, in het jaar daarop voorzitter is.

 

Dit jaar bestaat ons bestuur uit de heren E. van Dalen (voorzitter), K. Lamp (vice-voorzitter), R. Thurlings (penningmeester) en C. Lemmens (secretaris).

 

De commissie “Airborne Music Night” heeft als enig doel deze feestavond jaarlijks te organiseren, op de vrijdag vóór de Airborne wandeling. Beide evenementen vinden plaats in het eerste weekend van september in ons dorp Oosterbeek.

 

De Airborne Music Night, kortweg AMN genoemd, wordt in 2018 voor de 30ste maal georganiseerd in het EventTheater Concertzaal Oosterbeek aan de Rozensteeg in Oosterbeek. Tijdens de AMN ontvangen we circa 700 enthousiaste bezoekers, die altijd minstens 4 verschillende bands en DJ’s kunnen verwachten. Meer over de muziek vind u onder het tabje “MUZIEK”.

De AMN commissie bestaat uit de Lionsleden L.Daan (vz), M. Hendriks (div),

L. Hubrecht (PR), B. Spitman (sponsoring), M. Stalpers (secr.), R. Thurlings (penningm.). De AMN commissie wordt bovendien ondersteund door externe deskundigen, mw. C. v.d. Pavert-Goossens (drukwerk en backoffice) en

dhr. W. Kleijn (muziek, geluid en licht).

 

De Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum-Ostrabeke (STILO):

Ter ondersteuning van de financiering van alle goede doelen activiteiten van onze Lionsclub hebben we de STILO opgericht. Deze stichting wordt bestuurd door leden van onze Lionsclub.

 

Voor meer informatie daarover, zie het tabje “STILO”

 

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Secretariaat: H.A. Daan, Dreijenseweg 10, 6861 WK Oosterbeek.

Bank: NL02RABO0355047470 - KVK 60134917

De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

E-mail:  info@airbornemusicnight.nl

Contactpersoon PR:  Lucas Hubrecht, 06 - 441 006 59