De Doelstelling

Het Beleidsplan

Het jaarverslag

2016

Het jaarverslag

2017

Het jaarverslag

2018

De Stichting heeft ten doel om als zelfstandige rechtspersoon de activiteiten voort te zetten, die sinds 1988 zijn ontplooid door Lionsclub Renkum Ostrabeke, in  de vorm van het Oosterbeekse evenement "Airborne Music Night". De Stichting kan naast deze "Airborne Music Night" ook andere activiteiten ontplooien dan wel anderszins door Lionsclub Renkum-Ostrabeke aangewezen goeddoel activiteiten ondersteunen. Zo is in 2015 en in 2016 de Gelderse Goede Doelen Rally (GGDR) georganiseerd door Lionsclub Renkum-Ostrabeke.

Zie voor meer informatie over deze GGDR http://www.geldersegoededoelenrally.nl/

De middelen die de Stichting genereert, door de organisatie van bedoelde activiteiten, worden uitsluitend aangewend voor financiële ondersteuning dan wel ondersteuning anderszins van door Lionsclub Renkum-Ostrabeke aangewezen goede doelen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bij de oprichting in 2014 kreeg de Stichting als naam Stichting Airborne Music Night. Omdat de Stichting naast dit evenement ook andere activiteiten organiseert, is - om verwarring te voorkomen - de naam medio 2016 gewijzigd in Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum-Ostrabeke. Deze wijziging behelst uitsluitend een naamswijziging. .

Het beleidsplan 2016 van de stichting bestaat uit de actieve ondersteuning van twee jaarlijkse omvangrijke goede doelen activiteiten:

 

  1. de Airborne Music Night (AMN) op de vrijdagavond, voorafgaand aan de eerste zaterdag van september, waarop de Airborne Wandeltocht plaatsvindt. Deze wandeltocht trekt in Oosterbeek jaarlijks vele tienduizenden deelnemers en toeschouwers. De Airborne Music Night is een muzikaal evenement, met daarin een uitgebreid programma met diverse bands. Deze bands moeten bij elkaar een zodanig attractief profiel hebben dat daardoor een groot aantal bezoekers wordt getrokken. De AMN-bezoekers bestaan uit betalende gasten of gasten, uitgenodigd door de AMN-sponsoren. Deze opkomst is van groot belang voor de sponsoren van dit evenement, omdat die daardoor hun gasten een plezierige avond kunnen aanbieden en tevens de noodzakelijke publiciteit voor hun zakelijke activiteiten genereren. Maar daarnaast heeft het evenement inmiddels een niet meer weg te denken plaats verworven in het sociale leven van Oosterbeek: de vakanties zijn voorbij, iedereen is weer thuis, en ontmoet elkaar op de AMN om bij te praten en van een spetterend feest te genieten.
  2. De Gelderse Goede Doelen Rally (GGDR) is voor het eerst in 2015 door Lionsclub Renkum-Ostrabeke georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling en het goede resultaat is besloten om de rally vast op de jaarlijkse kalender te zetten. De Lionsclub verwacht ongeveer 50 equipes waarmee een mooie, gezellige en uitdagende rit uitgezet kan worden en tevens een mooi bedrag overblijft voor het goede doel. De rally wordt verreden in de sportklasse en de oldtimer klasse. De sportklasse is bedoeld voor sportauto’s uit heden en verleden. Voor deelname aan de oldtimer klasse dient de auto meer dan 25 jaar oud te zijn. Dit jaar zal er naast de eerste drie plaatsen in elke klasse, ook gestreden worden om drie wissel bokalen; de ‘top match award’ waarbij de uiterlijke afstemming van de equipe op (het jaartal van) de auto het beste gelukt is; de ‘original car award’ voor de meest originele auto en de ondanks alles toch fel begeerde “rode lantaarn” voor de laagste score.

In de loop van het verslagjaar 2016 heeft het Bestuur vier keer vergaderd. Deze vergaderingen stonden in het teken van de voorbereiding van de Gelderse Goede Doelen Rally, die plaatsvond op 29 mei 2016 en de Airborne Music Night, die plaatsvond op vrijdag 2 september 2016. STILO heeft zich hierbij ook dit jaar laten bijstaan door 2 werkgroepen, samengesteld uit leden van de Lionsclub Renkum-Ostrabeke, voor welke onmisbare hulp het Bestuur wederom zijn erkentelijkheid uitspreekt.

 

Tijdens de vier vergaderingen zijn achtereen volgens de volgende onderwerpen afgehandeld:

1. Het formele afscheid van 2 voormalige bestuurders die van zeer grote betekenis geweest zijn voor de (professionalisering van) de Airborne Music Night en als eerste bestuursleden van de stichting, i.c. Hh. Hans Beke en Jos Goossens. Het stichtingsbestuur is hiermee teruggebracht van 5 naar 3 leden, i.c. Hh. R. Morsch (voorzitter), H.R. v.d. Doe (penningmeester) en H.A. Daan (secretaris).

2. De naamswijziging stichting: de oude naam Stichting Airborne Music Night voldeed niet omdat de stichting ook fondsen administreert voor de Gelderse Goede Doelen Rally en in de toekomst mogelijk ook voor andere goede doelen. Als nieuwe naam voor de stichting is gekozen “Stichting Fondsenwerving Lions Renkum- Ostrabeke”, afgekort STILO. Deze naamswijziging heeft zijn beslag gekregen in het bestuursjaar per 4 juli 2016 (datum KvK registratie).

3. Het vaststellen van mutaties van het rooster van aftreden : Hh. H. R. van der Doe, R. Morsch en H. A. Daan treden af per voorjaar 2017, najaar 2017 respectievelijk najaar 2018.

4. Het vaststellen van de resultaten van de goede doelen activiteiten, nl. de Gelderse Goede Doelen Rally en de Airborne Music Night.

 

De Gelderse Goede Doelen Rally bracht € 6.519 op en de Airborne Music Night genereerde € 7.814,-. In totaal is € 14.333,- overgehouden aan beide charitatieve activiteiten. Echter, de stichting heeft € 15.140,- uitgekeerd aan door de Lionsclub Renkum-Ostrabeke geselecteerde goede doelen, i.c. het Hospice Wageningen-Renkum, de MHCO t.b.v. kunstgrasvelden, de Restauratie Hek Hemelse Berg, de Stichting Bio-Kinderrevalidatie en de LC Renkum- Ostrabeke. De Lions ontvingen € 1622,- om daarmee met bescheiden giften noden te lenigen die de club middels de Lions organisatie bereiken. Mede hierdoor is het eigen vermogen van STILO gedaald van

€ 13.190,- naar € 11.573,-.

 

Klik hier voor de jaarrekeningen 2016

 

 

Stichting Fondsenwerving
Lionsclub Renkum Ostrabeke

 

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Bezoekadres: Dreijenseweg 10, 6861 WK Oosterbeek

Telefoon nummer: 06-10892889

RSIN: 853779156

 

De Organisatie van de stichting

 Voorzitter:  K. M. Lamp

 Penningmeester:  R. Thurlings

 Secretaris:  D. Sternfeld

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Secretariaat: H.A. Daan, Dreijenseweg 10, 6861 WK Oosterbeek.

Bank: NL02RABO0355047470 - KVK 60134917

De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).