v

Beste Airborne Music Night liefhebbers,

 

Dinsdag 21 april j.l. heeft het kabinet de beslissing moeten

nemen dat alle evenementen tot 1 september niet mogen

doorgaan. De Airborne Music Night die dit jaar zijn 32e editie

zou beleven, zou hier dan net buiten vallen. Echter ook

de aankondigingen van de regering op 6 mei j.l.

veranderen voorlopig niets aan de verwachting dat

een paar dagen later wel een gezelschap van ruim

800 mensen met elkaar kunnen feesten in een situatie

waar we voorlopig rekening moeten blijven houden

met 1,5 meter afstand.

 

Afgelopen periode hebben we eventuele scenario’s omtrent

het aanpassen van de formule uitvoerig met elkaar besproken.

 

Echter, met het oog op de huidige situatie en de gezondheid

van een ieder, heeft organisator Lionsclub Renkum Ostrabeke

besloten om de Airborne Music Night op 4 september 2020

niet door te laten gaan.

 

Ook voor dit jaar hadden we voor ons jaarlijkse topfeestje

weer een mooi muziekprogramma bedacht.

In de 32 jaar, dat de Music Night wordt georganiseerd,

hebben wij nog nooit voor een dergelijke keuze gestaan

en deze beslissing is ons zwaar gevallen.

 

Onze dank gaat uit naar alle bezoekers en sponsors

van de afgelopen edities en we spreken de wens uit iedereen

in 2021 weer te kunnen ontmoeten.

 

Wij hopen op jullie begrip en wensen je

de komende periode heel veel gezondheid toe.

Stay safe!

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Secretariaat: H.A. Daan, Dreijenseweg 10, 6861 WK Oosterbeek.

Bank: NL02RABO0355047470 - KVK 60134917

De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

E-mail:  info@airbornemusicnight.nl

Contactpersoon PR:  Lucas Hubrecht, 06 - 441 006 59