v

 

Goede doelen informatie

 

De Lionsclub Renkum Ostrabeke verbindt zich de komende jaren aan goede doelen die zich inzetten voor kansarme jongeren in onze maatschappij. Wij willen instanties ondersteunen die jongeren die in een lastige positie verkeren een duwtje in de goede richting geven, soms met opvang en een goed gesprek, maar ook met doelgericht advies, bijvoorbeeld gerelateerd aan opleiding of een baan. In ieder geval met de bedoeling om jongeren die buiten de boot dreigen te vallen een eerlijke kans in onze maatschappij te geven.

 

 

Een duwtje in de goede richting!

 

Dit jaar kiezen wij voor het project “Jonge ouders” dat in onze gemeente wordt ondersteund door “Renkum voor elkaar”. Het “Jonge ouders” project wil stimuleren dat moeders (en ook jonge vaders) hun netwerk vergroten, hun zorgen en vragen rondom opvoeding, leven en werk te delen, maar ook gezamenlijk activiteiten ondernemen. Deelname aan deze groep versterkt de jonge ouders en kan hen uit een geïsoleerde en/of overbelaste situatie halen en de eigen ontwikkeling stimuleren en helpt zo de jongeren die jong ouder zijn geworden om hun leven weer op de rit te krijgen.

 

Dit jonge project (2018) moet verder ontwikkeld worden, echter bij bewezen succes zal het in staat moeten zijn om op eigen kracht verder te gaan. Daar willen wij, met uw steun als sponsor, een handje bij helpen!

 

Helpt u mee deze jongeren een duwtje in de goede richting te geven?

 

 

 

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Secretariaat: H.A. Daan, Dreijenseweg 10, 6861 WK Oosterbeek.

Bank: NL02RABO0355047470 - KVK 60134917

De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

E-mail:  info@airbornemusicnight.nl

Contactpersoon PR:  Lucas Hubrecht, 06 - 441 006 59